The following article has been added to your cart :
Go to cart Continue shopping
Home>SELOR ®>Selor Testen: Situationele Beoordelingstest

SELOR ®

Selor Testen: Situationele Beoordelingstest

Authors

Emmanuel HETRU

Editor

ORSEU

Language

Nederlands

Pages

344 pages

ISBN

978-2-918796-29-9

Date

Juli 2021

Weight

800 g

Dit boek is bedoeld voor al wie het Selor©-examen wil afleggen en zich zo goed mogelijk wil voorbereiden op de situationele beoordelingstest.

De situationele beoordelingstest heeft tot doel het gedrag van de kandidaten in een professionele omgeving te evalueren. Elke vraag omvat een scenario van een werksituatie met vier mogelijke reacties. Voor elke reactie moet de kandidaat bepalen in welke mate de reactie al dan niet gepast is voor de situatie.

Sommige kandidaten zien het belang van een methodologie niet in bij het beantwoorden van de vragen, omdat zij de beoordeling van de reacties als een puur subjectief gegeven beschouwen. Dat is echter niet zo. Er bestaan immers regels om te bepalen of een reactie wel of niet gepast is voor een situatie en aan die regels is een verhoogde mate van zekerheid gekoppeld. Deze regels zijn gebaseerd op de gedragsindicatoren die zijn gedefinieerd in het Competentiewoordenboek van de federale overheidsdienst. De slaagkansen van de kandidaten zijn dus veel groter als hij voor de test deze regels volgt.

Het welslagen van deze situationele beoordelingstest is in de eerste plaats een kwestie van methodologie en oefening.

De kandidaat vindt in dit werk de essentiële handvaten om te slagen voor deze test:

-      een analyse van de geteste competenties,

-      een gedetailleerde methodologie geïllustreerd met voorbeelden,

-      4 testen van telkens 20 vragen, ingedeeld per niveau (A, B, C en D),

-      een gedetailleerde beschrijving van de oplossing voor elke vraag,

-      een evaluatierooster van de competenties.

De vragen zijn vergelijkbaar met de vragen die door Selor werden gesteld in 2020.

39,19

+ -

OUR PACKS